Meldpunt HT Zwijnaarde

Waarom dit meldpunt?

Bijna wekelijks wordt er melding gemaakt van ongepast taalgebruik. Dat gaat van zaken die voor iedereen geroepen worden door supporters aan de zijlijn ("Ze mogen alles, die ...") tot subtiele opmerkingen in besloten kring zoals leeftijden van spelers in twijfel trekken achteraf in de kantine. Allemaal zijn ze kwetsend. Vaak voor erg jonge kinderen, maar even hard voor doorwinterde senioren.

Een reëel probleem met discriminatie op en rond het voetbalveld is dat het ondergemeld blijft. Het passeert steeds opnieuw zonder gevolg, want "Wat kan je er aan doen?". Wel, we beginnen dit seizoen met alles te melden. Omdat deze zaken stilaan echt gebannen moeten worden.

Word je geconfronteerd met racisme of een andere vorm van discriminatie of ongepast gedrag. Meld het aan een van de ombudspersonen! Zowel als je zelf slachtoffer bent of je gezien hebt dat iemand anders slachtoffer was. Als je twijfelt over de ernst of interpretatie van de zaak, neem dan zeker ook contact op om er gewoon eens heel kort over te spreken.
Laat het niet passeren!

Wat doen we dan met voorvallen?

We zetten er als club op in om de personen die in de fout gaan niet te verketteren of het gedrag te veralgemenen en verhalen op de club. Zeker als het om jonge kinderen gaat, is repressief werken niet de aangewezen weg. We werken dan met een melding en laten de betrokken partijen vrij om zélf gepast te handelen. Indien het aangewezen lijkt, gaan we wél over tot een officiële procedure.

Wat moet je nu doen? (niet veel!)

STAP 0. Meld de feiten aan de scheidsrechter als ze tijdens de wedstrijden gebeurden. Vraag expliciet om ze op het wedstrijblad te vermelden.

STAP 1. Contact opnemen met de ombudspersoon. De ombudspersoon verzamelt alle feiten. Je kan kan dat op verschillende manieren doen.

STAP 2. De feiten verzamelen. De ombudspersoon zal door je verhaal gaan, een lijst van feiten aanleggen (waar, wanneer, wie, ...) en samen met jou bepalen of een melding of klacht gepast is.

STAP 3. Officiële melding/klacht. Je neemt zelf contact op met UNIA.

Ombudspersonen

Wil je meehelpen > stel je dan kandidaat als ombudspersoon zodat we dit in groep kunnen aanpakken

Olivier Giot